Tel: (852) 2110-1278  
特別推介 | 關於我們 | 聯絡我們 | 網上報價 | English 

普華士有限公司                 電話: (852) 2110-1278    電郵 [email protected] 公用電腦 Kiosk Public PC

適合咖啡店、圖書館、客戶服務中心、教會、社區中心、hair salon、補習學校、樓上舖讓顧客使用的公共電腦。

以下為部份參與的項目:功能:
鎖硬碟,使硬碟不能寫入
只容許上網

 


   Copyright© Pervc Company Limited 普華士有限公司     各品牌或產品稱號均為有關公司所擁有的商標或註冊商標。
   電話: (852) 2110-1278     電郵 [email protected]